Motioner

Motion angående utvärdering av individuell lönesättning – Landstinget

Maud Lanne har i en tidigare motion tagit upp frågan om lagstiftningen angående ledighet från arbetet vid politiska uppdrag och barnledighet.
Hon har även tagit upp om lojalitet mot arbetskamrater i en slimmad organisation får människor att avstå från uppdrag.
Problemställningar som hon utelämnar är den individuella lönesättningen och dess konsekvenser på fackliga och politiska engagemang.
Hemställer härmed på att en utredning görs för att klargöra om anställda i Landstinget Halland avstår från sina lagliga rättigheter till ledighet och verksamhet enligt ovanstående i rädsla för konsekvenser vid den individuella lönesättningen.
Hemställer även om att en utredning görs för att belysa om relationerna mellan anställda förändras på grund av den individuella lönesättningen.

För Vänsterpartiets landstingsgrupp
Viking Bengtsson

Kopiera länk