Motioner

Individuell lönesättning – Landstinget

Motion till landstingsfullmäktige

Individuell lönesättning

För det stora flertalet av de anställda i landstinget Halland gäller individuell lönesättning, vilket i praktiken innebär att det är upp till varje chef att bestämma vilken lön eller lönepåslag som varje enskild individ gjort sig förtjänt av.
Detta system ersatte det gamla med löneklasser och lönegrader där löneutvecklingen i huvudsak styrdes av hur många år man varit anställd.
Intentionerna med övergången till individuella löner var att ge den enskilde individen större möjlighet att påverka sin löneutveckling, samt att stimulera till vidareutbildning, utveckling, och ett större ansvarstagande.

Då det idag saknas tydliga kriterier och en prioriteringsordning för vad som ska ligga till grund för det individuella lönepåslaget, så förekommer det stora skillnader på vad cheferna premierar. Vissa anser att typ av arbetsuppgifter och utbildning är det som ska vara styrande, andra att t.ex foglighet eller social kompetens väger tyngst.
I ett sådant godtyckligt system känner man sig som anställd ofta maktlös, utlämnad och orättvist behandlad.

Mot bakgrund av ovanstående föreslås landstingsfullmäktige besluta
att ta fram tydliga och enhetliga kriterier som ska gälla vid lönesättning i landstinget Halland.

Sasa Sacipovic
Vänsterpartiet

Kopiera länk