Motioner

Bojkott av israeliska varor inom Landstinget Hallands verksamhet – Landstinget

Bojkott av israeliska varor inom Landstinget Hallands verksamhet

Sedan 1967 ockuperar den israeliska staten Palestina.
Det är en orättfärdig ockupation som gång på gång fördömts av FN och andra internationella organisationer.
Israel förbryter sig idag mot FN:s stadgar och konventionen om de mänskliga rättigheterna då de bl.a. använder sig av dödsskvadroner och kollektiv bestraffning mot den palestinska civilbefolkningen.

Man beskjuter ambulanser och mördar sjukvårdspersonal.
Israel förbryter sig också mot av Genèvekonventionen fastställda regler som en ockupationsmakt skall rätta sig efter.
Israel konfiskerar palestinsk egendom och ödelägger den palestinska ekonomin med hjälp av blockader, bomber och bulldozrar.
Genom byggandet av en ”skyddsmur” på palestinsk mark annekterar man ytterligare delar av Palestina.
FN:s speciella sändebud från kommissionen för mänskliga rättigheter skriver i en rapport från den 8 september 2003 (E/CN/4.2002/6) att muren innebär en olaglig annektering och att ”Annektering av det här slaget, känd som erövring i internationell lag, är förbjuden i FN-stadgan och 4:e Genèvekonventionen”.

Dessa åtgärder som vidtagits av staten Israel hindrar befolkningen i Palestina att få den tillgång till hälso- och sjukvård som de har rätt till. Som ockupationsmakt har Israel även en skyldighet att ordna sjukvård för befolkningen.

Som sjukvårdshuvudman kan inte Landstinget Halland medverka till att gynna en nation som på detta olagliga sätt förhindrar en fungerande sjukvård i Palestina. Landstinget Halland kan besluta sig för att i all landstingsverksamhet inte inhandla produkter vilka produceras i Israel så länge Israel ockupation fortgår.

Jag yrkar:
att Landstinget Halland antar en policy om att det i landstinget verksamhet e ska upphandlas varor vilka producerats i Israel.

Kungsbacka 2004-10-31
Harri Lötjönen, Vänsterpartiet.

Kopiera länk