Motioner

Motion angående IP-telefoni – Kungsbacka

Motion angående IP-telefoni

Information har kommit till mig angående möjligheten att använda en vanlig telefon som ansluts till IP-nätet via en dosa. Genom att koppla IP-samtal över Internet när man i princip alla områden på jorden, oftast till lägre samtalspriser än med traditionell telefoni. IP-telefonin kan dessutom ersätta anslutning till det fasta telefonnätet varvid månadsavgift bortfaller.

Under 90-talet ökade mängden telefonsamtal som använda IP. Flertalet företag har dock under senaste åren börjat erbjuda IP-telefoni som en tjänst och samtidigt kopplat ihop den med reguljära telefonsystemet. Idag är området relativt oreglerat vilket gör att många mindre företag försöker slå sig in på bekostnad av de stora telejättarna som använder det analoga telefonsystemet.

Hur mycket anser man att man sparar?

Exempel:

En försöka har fyra telefonabonnemang och betalar 5500/år i fasta kostnader.
IP-telefoni skulle kosta 1440 kr/år.
Det skulle kunna ge kommunen en besparing på ca 4000 kr/år på varje förskola.

Min fråga är om denna information jag har fått stämmer och yrkar följande:

Att kommunfullmäktige beslutar

Att utreda möjligen till användning av IP-telefoni för kommunen, vilka kostnader det skulle medföra/spara samt att återredovisa denna utredning för beslut till kommunfullmäktige.

För Vänsterpartiet
Carin Blennerhed.

Kopiera länk