Motioner

Feministiskt självförsvar – Hylte

Flera undersökningar visar att flickor anpassar sitt liv på olika sätt för att de är rädda för våld, den så kallade vardagsrädslan. Flickor förhåller sig ständigt till risken av det utsättas för våld eller övergrepp och utarbetar, medvetet eller omedvetet, olika strategier för att undvika det. De försöker vara osynliga, byta trottoar, ta en omväg, ha nycklarna mellan fingrarna, låta bli att ta den där promenaden eller joggingturen. På så sätt blir mäns våld en del av alla flickors vardag. I förlängningen påverkar det sexualiserade våldet alla flickors liv och begränsar deras handlingsutrymme.
Vänsterpartiet menar att detta ytterst handlar om frågor som rör demokrati och grundläggande mänskliga fri- och rättigheter.

Feministiskt självförsvar är en metod för att stärka flickor och kvinnors självförtroende, att läsa sig att sätta värde på sig själv och att våga och kunna ta sig ur hotfulla situationer. Det man lär sig är att använda sin röst för att värja sig mot hot och glåpord, att sätta gränser med kroppsspråket och enkla fysiska självförsvarstekniker, för att kunna slå sig fri om man blir angripen. Detta för att vidga flickors livsutrymme.

Hela idén med feministiskt självförsvar utgår från förståelsen av flickors rädsla utifrån ett könsmaktsperspektiv. Det handlar alltså inte, som kritiker ibland hävdar att flickor ska ”lära sig slåss” och därmed bidra till att våldet i samhället ökar. Det är inte heller ”orättvist” att bara flickor ska få lära sig självförsvar. Det handlar om att kompensera det faktum att flickor och kvinnor sällan fått lära sig att i samma utsträckning som män våga höja röst och använda sin kropp för att försvara sig själva.

Vi i Vänsterpartiet Hylte anser att, lika viktigt som feministiskt självförsvar är för flickorna, är pojkarnas behov av att diskutera våldet i samhället och vad vi gemensamt har för ansvar för detta.

Kommunfullmäktige föreslås att besluta:
• att feministiskt självförsvar införs som tillval på högstadiet och för att tillgodose pojkarnas behov av att diskutera våldet i samhället, föreslår vi en utökning av de pojkgrupper som redan finns på Örnaskolan.

Victoria Bergman
Ledamot i Kommunfullmäktige (V)

Kopiera länk