Motioner

Om samhällsföreningarna i Hylte Kommun – Hylte

Om samhällsföreningarna i Hylte Kommun
Vi vill ta upp frågan om Samhällsföreningarna, deras engagemang och deras inflytande i beslutsprocesser i kommunen. Vi menar att det inte är tillräckligt med de sammankomster, som startat mellan föreningarna och kommunen den senaste tiden.
Vissa föreningar sköter gräsmattor, blomrabatter, städning, o.dyl.

Vänsterpartiet i Hylte vill
• att kommunen ser över områden där samhällsföreningarna sköter vissa delar av underhållet och arbetar fram förslag på ersättningar.
• att kommunen utvidgar det påbörjade samarbetet med föreningarna.

För Vänsterpartiet
Hyltebruk 2006-04-22
Victoria Bergman

Kopiera länk