Motioner

Motion till landstingsfullmäktige i Halland om att avskaffa remissfriheten till specialistvård. – Landstinget

Motion till landstingsfullmäktige i Halland om att avskaffa remissfriheten till specialistvård.

Landstinget Halland har antagit dokumentet den framtida primärvården, där framgår att basen för sjukvården skall vara primärvård, och att denna skall vara ett förstahandsval. Landstinget har också satsat resurser på att medborgarnas vårdbehov skall tillgodoses på rätt vårdnivå. Exempelvis sjukvårdsupplysningen, och satsningarna på att öka tillgängligheten till primärvården.

I Sverige och Halland har vi ett sjukvårdssystem som är skattefinansierat, en sjukvårdsförsäkring som alla medborgare är med i och bidrar till. Som medborgare får vi ibland anledning att utnyttja denna försäkring. Det enda som då skall styra vårdnivån är de medicinska behoven.

I Halland finns tydliga tecken på att konsumtionen av specialistvård ser olika ut, och att de stora skillnaderna inte grundar sig på medicinska behov, utan snarare på inkomst, utbildningsnivå, och klasstillhörighet.

För att vi i Halland skall säkerställa en sjukvård för hallänningarna, som är jämlik, rättvis och kostnadseffektiv, och som utgår ifrån individens medicinska behov.

Så yrkar jag.
att landstingen Halland beslutar att avskaffa remissfriheten för specialistvård.

Sasa Sacipovic
Vänsterpartiet

Kopiera länk