Motioner

Angående förslag till att utöka turism och lyfta fram kulturskatter på Fjärås Bräckan. – Kungsbacka

Angående förslag till att utöka turism och lyfta fram kulturskatter på Fjärås Bräckan.

Kungsbacka hembygdsföreningar har rikt historiskt material liggande. Kunskap om svunna tider som många borde se och få ta del av. I källaren på Fjärås Bräckaskolan ligger ett hembygdsmuseum vilket ledde mig att ta upp frågan om att bygga en kommunal byggnad för att hembygdsföreningar att använda som utställningshall. Denna borde ligga vid Naturrum och bidra till ökad kunskap om vår hembygd. Önskan är att kommunen tar upp en diskussion med hembygdsföreningarna för byggande av utställningshall och sedan lägger fram förslag till fullmäktige för beslut.

Vi föreslår att

Det byggs en Musée/utställningshall vid nuvarande Naturrum avsedd att användas av kommunens hembygdsföreningar så att allmänheten får ta del av och kunskap kring vår hembygd.

För Vänsterpartiet
Carin Blennerhed

Upptagen av Violet Dunér

Kopiera länk