Motioner

Motion angående studie kring kvalité och kostnader för måltidsenhetens verksamhet. – Kungsbacka

Motion angående studie kring kvalité och kostnader för måltidsenhetens verksamhet.

Vi var inte positiva till den omorganisationen av våra tillagningskök som gjordes för att spara 15 miljoner kronor. Vi såg att man saknade kvalitativa mått som lukt, upplevelser, hushållning m.m. Vi såg att bilar kom med mat men sedan lagades potatis och sallader av personalen ändå i mottagningsköken. Transporterna blev många fler, vilket vi såg att man inte tog hänsyn till. Istället för att veckla in maten och köra ut den kunde man kanske utveckla maten och ge mer möjligheter till personalen att vara flexibla i sina lösningar.

Vi är tveksamma till att måltidsenhetens mottagningskök är så mycket billigare eller bättre. Vi önskar att få veta om tillagningskök och mottatningskök har skillnader i kostnader och kvalité.

Vi föreslår kommunfullmäktige att besluta om:

att det görs en jämförande studie gällande kvalité och kostnader för mottagnings- respektive tillagningskök som kommunfullmäktige kan ta ställning till inför nästkommande budget 2009–2011.

För Vänsterpartiet
Violet Dunér.

Kopiera länk