Motioner

Stopp för köp av torsk – Landstinget

Haven längs våra långa svenska kuster: Bottenviken, Bottenhavet, Östersjön samt Skagerrak och Kattegatt har under senare årtionden kraftigt förändrats. Tillståndet i Östersjön, en av jordens mest hotade miljöer, är det mest alarmerade.

Torsken utanför Hallandskustn är nästan helt borta och nästan helt borta på sikt även i Östersjön. Torskbeståndet i andra delar av våra hav är starkt hotad. I stora delar av Kattegatt har torskbeståndet kollapsat. Utfiskningen av torsken påverkar hela eko-systemet och balansen i havet förändras. Om en art minskar kraftigt är det stor risk att det finstämda ekologiska samspelet mellan olika arter rubbas. Ett flertal fiskar, plankton och även fåglar drabbas och hotas som ett resultat av den hårda utfiskningen.

Det största hotet mot fisken är inte längre miljögifter, även om dessa naturligtvis bidrar, utan främst den hänsynslösa utfiskningen. Grundproblemet är EU:s kvotsystem som inte är anpassat till bestånden, men också bristande kontroll av illegalt fiske och att stora fiskeflottor använder redskap som bedriver urskillningslöst fiske.

För att det överhuvudtaget ska finnas en chans att rädda torsken krävs ett totalt fiskestopp samt förbud med discard/dumpning av fångst. Det är fiskeexperter och havsmiljöforskare eniga om. Vi kan inte vänta på att EU tar ett beslut om att totalförbjuda torskfiske.

Det är viktigt att agera snabbt. Konsumenter, kommuner och landsting kan skapa opinion i frågan genom att sluta köpa torsk och samtidigt bidra till att minska efterfrågan.
Redan idag har ett flertal kommuner och landsting beslutat sig för att sluta köpa torsk. Det är viktigt att fler kommuner följer efter och visar vägen. Vänsterpartiet hoppas med sin motion att Landstinget Halland tar sitt miljöansvar och slutar köpa in den utrotningshotade torsken.

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi att:
Fullmäktige beslutar att de storkök som drivs av Landstinget Halland ska sluta köpa in torsk.

För Vänsterpartiet 080326
Kjell-Erik Karlsson

Upptages som egen motion av:
Sasa Sacipovic, Mikael Hallberg, Ing-Marie Carlsson

Kopiera länk