Motioner

Motion angående den tilltagande nedskräpningen och kostnader i samband med detta i Kungsbacka kommun – Kungsbacka

Motion angående den tilltagande nedskräpningen och kostnader i samband med detta i Kungsbacka kommun

Vi talar om vikten om att ta ett gemensamt ansvar för att värna och vårda vår gemensamma miljö. Det påstås att detta är en en attitydfråga.

Har vid otaliga besök i innerstaden och runt om i kommunen förvånats över att det finns så få papperskorgar och askkoppar utplacerade på strategiska ställen, utanför eller i anslutning till restauranger, affärer, bankomater m.m.

Ett sätt att ändra våra attityder till nedskräpningen och kunna ta ansvar är att det finns tillräckligt med papperskorgar och askfat utplacerade så att det som skall hamna där, inte hamnar på gatan eller annan olämplig plats.
För att ändra attityd och ta ansvar och komma tillrätta med den ökade nedskräpningen krävs ett målmedvetet arbete från tidig ålder. Något som kan bidra till en attitydförändring och därmed minskade kostnader för renhållning kan vara en kampanj likt ”Håll Sverige rent”.
Att komma tillrätta med det tilltagande problem som nedskräpningen medför skulle även bidra till att öka trivseln i vår kommun för både boende och besökare.

Med anledning av ovanstående vill Vänsterpartiet att nämnden för Teknik i Kungsbacka kommun får i uppdrag:

att: starta kampanjen ”Håll Kungsbacka rent”
att: placera ut fler papperskorgar och askfat i samråd med näringsidkare i centralorten
att: se över fler lämpliga ställen för utplacering av papperskorgar i övriga kommundelar.

Kungsbacka den 22 juli 2008
Violet Dunér
Vänsterpartiet

Kopiera länk