Motioner

Motion angående upprustning av grusplan på Varlaplatån – Kungsbacka

Motion angående upprustning av grusplan på Varlaplatån

På Varlaplatån ligger en grusplan som inte har underhållits, utan den har istället förstörts av olika skäl. Runt omkring området finns inte en enda plats för spontana aktiviteter och lek för barnen.
Det är viktigt att det finns platser för utelek och spontana aktiviteter i närområdet som har tor betydelse för barns utveckling och lärande samt att det utgör en viktig del av barns uppväxtmiljö. Föräldrar och övriga boende på Varlaplatån visar sin önskan till iordningställandet av platsen genom ett brev till kommunen. Vilken förvaltning som ansvarar för denna fråga är ointressant för medborgaren som bor i Kungsbacka. Det är viktigaste är att Kungsbacka Kommun kan hantera detta ärende och göra något åt det uttalade behovet och rusta upp grusplanen på Varlaplatån.

Med anledning av ovanstående till Vänsterpartiet

att: grusplanen på Varlaplatån rustas upp för lek och spontana aktiviteter.

Kungsbacka den 28 juli 2008

Pabel Aguilar
Violet Dunér
Vänsterpartiet Kungsbacka.

Kopiera länk