Uncategorized

Vi trodde inte på pensionssystemet

Publicerad i HP 100121

Publicerad i HP 100121

Sveriges pensionärer, som byggt upp vår välfärd, får nu vara med om att deras pensioner sänks. Jag vill påminna om att Vänsterpartiet ställde sig utanför pensionsöverenskommelsen som gjordes av de borgerliga + S på 90-talet. Man byggde in en ”broms” så att man skulle slippa fatta obekväma politiska beslut. Systemet skulle automatiskt sänka pensionerna om konjunkturen och tillväxten gick ner.

Förutom att det nya pensionssystemet innebär att man kan spekulera bort pensionerna på börsen, är det orättfärdigt på andra sätt. Eftersom man inte längre får räkna på de 15 bästa åren utan ska räkna på hela livsinkomsten, missgynnar systemet LO-arbetare och kvinnor. Vänsterpartiet menar att man kunde ha reformerat ATP-systemet på 90-talet på ett sätt som behöll ett solidariskt tänkande, och man kunde ha räddat pensionerna idag genom ett politiskt beslut om att tillfälligt höja de yrkesarbetandes avgifter.

Kristina Hallberg, Vänsterpartiet Halland

Kopiera länk