Uncategorized

Rapport från Folkets Hus i Falkenberg

I Folkets Hus måndagen den 15 februari berättade Eva Olofsson (v) om Vänsterpartiets äldrepolitik, och om det man i frågan är överens med (s) och (mp). Deltog gjorde även Britt-Marie Jonsson (s), andre vice ordförande i socialnämnden och Mikael Hallberg (v). Mikael ersatte Kristina Hallberg, som för dagen var sjuk. Kristina Hallberg är ersättare i socialnämnden.

I Folkets Hus måndagen den 15 februari berättade Eva Olofsson (v) om Vänsterpartiets äldrepolitik, och om det man i frågan är överens med (s) och (mp). Deltog gjorde även Britt-Marie Jonsson (s), andre vice ordförande i socialnämnden och Mikael Hallberg (v). Mikael ersatte Kristina Hallberg, som för dagen var sjuk. Kristina Hallberg är ersättare i socialnämnden.

Eva Olofsson är Vänsterpartiets taleskvinna i äldrefrågor. Hon sitter i socialutskottet. Hon betonade att det rödgröna samarbetet där fungerar utmärkt.

Hon tog upp den orättvisa beskattningen av bland annat pensionärer, och berättade att det finns en stark rörelse mot denna orättvisa.  Den orättvisa beskattningen innebär att pensionärerna får sänkt pension samtidigt som de betalar mer i skatt.

Eva sa att den rödgröna överenskommelse som fanns  inför valet 2006 var en bra överenskommelse. Alliansen har till vissa delar anammat den.  Det de därutöver gjort är att kommersialisera och privatisera äldreomsorgen. Den har blivit en näringsverksamhet.

Eva tog också upp begreppet VALFRIHET som blivit ett honnörsord för alliansen. Men vad är då verklig frihet?  Hon menar att den verkliga friheten finns i vardagen. Vad kommer jag att kunna få hjälp med?  Hon exemplifierade med en modell som finns i Falun och i Göteborg. Utifrån de biståndstimmar man fått ska man själv kunna avgöra vad man behöver hjälp med.  Hon menade också att är man inte nöjd med den hemtjänstgrupp man fått sig tilldelad ska man självklart kunna byta.

Eva berättade om de besök inom äldreomsorgen hon gjort i Sverige. De övergripande gemensamma är att personalen inte anser sig ha tid för det meningsfulla i jobbet; om vi vore fler skulle ha mer tid över för de gamla, för de boende.  Och, betonade Eva, alliansens valfrihet handlar inte om resurser, om att ge de äldre mer tid. Om de äldre ska kunna få mer inflytande behövs det mer personal, men det inser inte alliansen.

Rätten att kunna försörja sig själv är fundamentalt. Därför måste personalen inom äldreservicen (och andra) har rätt till heltid. Det är också viktigt att höja statusen i yrken inom äldreomsorgen.  Personalen ska uppleva att det har ett inflytande på sin arbetsplats. De ska ha rätt till kompetensutbildning. När vi hade en annan regering hade vi kompetensstege och utbildningsvikarier. Det var bra!

Eva menar också att även om (s), (v) och (mp) inte är helt överens om äldrepolitiken när det gäller utförare (privat/offentligt) måste man gemensamt kritisera alliansen. De äldres behov måste gå före riskkapitalbolagens strävan efter vinster. Det ligger i riskkapitalbolagens natur att vinsten är det viktigaste. Och det är allvarligt att allt fler av dessa har inflytande över välfärdspolitiken.

Klassklyftorna ökar bland de äldre. Vissa har möjlighet att köpa bostadsrätter i seniorboende och hushållsnära tjänster. Hur kommer basen för äldreomsorgen att se ut i kommunerna? Är man rik kan man välja, är man fattig kan man inte välja. En medveten politik är att fördyra kommunala hemtjänster så att det blir billigare med hushållsnära tjänster.

Äldrepolitik är också en jämställdhetsfråga. En överväldigande majoritet av de som har hemtjänst, som är på äldreboende är kvinnor. En överväldigande majoritet är också de kvinnor som vårdar anhörig hemma.

Britt-Marie Jonsson(s) socialnämndens andre vice ordförande berättade att nämnden går med ett överskott på 9 mnkr tack vare att det finns skilda budgetar för socialbidrag och övrig verksamhet.

Mikael Hallberg (v) meddelade att borgarna vill täcka underskotten med socialnämndens överskott..

Britt-Marie påtalade att timanställningarna kostar kommunen ca 20 mnkr. Med tanke på den siffran vore det möjligt att med ytterligare 3 mnkr kunna erbjuda deltidare att gå upp i tjänst. Många vill arbeta heltid. Heltid ska vara grunden, vilket de rödgröna är överens om.

Britt-Marie berättade om hur situationen ser ur i kommunen vad gäller boende, platser mm.

Britt-Marie berättade att borgarna antagit LOV, lagen om valfrihetssystem. Detta uppskattas inte av (v) och (s), men därmed inte sagt att det är viktigt att vara med och påverka de nya förhållande som kan komma att råda efter införandet av LOV i kommunen.

Borgarna säger att det ges vidareutbildning och kompetensutbildning för personalen. Men, sa Mikael, ute i verksamheterna har man en annan uppfattning. Att kunna utvecklas inom sittarbete vinner alla på.

Kopiera länk