Uncategorized

Vänsterpartiet är på väg att svika sina ideal

Öppna inte för gigantisk övervakning, uppmanar Jesper Berglund och Mikael Hallberg, Vänsterpartiet i Falkenberg.

Vänsterpartiet har, som en kompromiss i samarbetet med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, gått med på att implementera datalagringsdirektivet i svensk lag.

Detta direktiv från EU innebär i korthet att alla telefon- och sms-kontakter registreras och arkiveras i minst ett halvår. Sak samma med alla e-post-meddelanden. Så fort du är uppkopplad på Internet från ditt eget abonnemang registreras detta med klockslag och IP-adress.

Vi anser att Vänsterpartiet genom detta sviker de ideal som partiet står för. Inte nog med att det står i rak motsättning till förslaget till valplattform, där partiet säger sig vilja verka i andra riktningen. Kompromissen öppnar dessutom upp för en gigantisk övervakningsstat av samma typ som fanns i det forna Östeuropa.

Vi hade en förhoppning om att partiledningen lärt av historien och insett att en bred och demokratisk vänster aldrig vinner på ett kontrollsamhälle.

Det är vi som vill förändra samhället i grunden som kommer att drabbas av denna övervakning. Vi, och alla ni, som vill hålla kontakt med släkt och vänner.

Om de skrivningar som idag finns i förslaget till valplattform står kvar efter kongressen, vilket vi hoppas, kommer vi uppmana alla i den nyvalda vänsterpartistiska riksdagsgruppen att följa valplattformens skrivningar och rösta mot en implementering av datalagringsdirektivet.

Det är skamligt att redan innan val säga att man kommer att bryta mot valplattformen. Orwells 1984 är ingen instruktionsbok.

Jesper Berglund

Mikael Hallberg

Kopiera länk