Uncategorized

Rödgrön utrikespolitik skulle göra skillnad

HN 100320

HN 100320

Moderaterna skulle knappast vinna en utrikespolitisk debatt skriver här, Hans Linde, riksdagsledamot och utrikespolitisk talesperson (V)  ( replik till Christer Bergendahl (M), som skrev den 11/3)

Christer Bergendahl kritiserar det faktum att Vänsterpartiet har ingått ett samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet med syfte att byta regering och politik i september. Detta även inom utrikespolitiken.

Hitintills har vi presenterat en rad rödgröna utrikespolitiska överenskommelser där vi bl a slagit fast att vi vill införa mer restriktiva regler för vapenexport, värna svensk alliansfrihet och kräva att USA avvecklar sina militärbaser utanför landets gränser.

Bergendahl bemöter ingen av de överenskommelser vi faktiskt gjort. Det är kanske inte så förvånande, Moderaterna skulle knappast vinna en debatt om varför Sverige ska exportera vapen till diktaturen Saudi-Arabien, varför Sverige militärt samarbetar med ockupationsmakten Israel eller varför Sverige med en borgerlig regering inte erkänt Västsahara, Afrikas sista koloni.

I Vänsterpartiet är vi idag konsekventa i vårt försvar av de mänskliga rättigheterna, oavsett var, när eller med vilka motiv de inskränks. Och oavsett om de tar sig uttryck i inskränkningarna i yttrandefriheten på Kuba, övergreppen mot oppositionella i Iran eller i USA:s användande av tortyr. Kan Moderaterna säga detsamma?

Den borgerliga regeringen har i snart fyra år ursäktat och bortförklarat brott mot de mänskliga rättigheterna begångna av USA och deras allierade. Detta kommer det att bli ett slut på om de rödgröna vinner valet i september!

Hans Linde

Kopiera länk