Motioner

Motion om att slå ihop nämnden för Kultur & Turism med nämnden för Fritid – Kungsbacka

Vi ser att kommunen skulle vinna på att man slår ihop kulturnämnden och fritidsnämnden. Många kommuner har redan gjort så. Detta skulle möjliggöra att man tar ett helhetsgrepp kring kultur och fritidsfrågorna i kommunen. Vi har sett att kulturen i Kungsbacka stått tillbaka ekonomiskt i många år. Vi vill se en uppryckning av dessa för kommuninvånarna viktiga verksamheter.
Det är viktigt att den nya nämnden får kulturpolitiska mål att förhålla sig till i upparbetandet av en ny organisation. Vi tror också organisationen vinner på att man samverkar i kommundelarna och att förvaltningen blir decentraliserad.

Vi vill samtidigt att man lyfter över kulturskolan från Gymnasie- och arbetslivsnämnden till den nya Kultur- och fritidsnämnden.

Vi yrkar på att
kulturnämnden och fritidsnämnden slås ihop till en nämnd med en decentraliserad organisation till den nya mandatperioden 2010.

Kulturskolan skall ingå i den nya Kultur- och fritidsnämnden.

Violet Dunér.

Kopiera länk