Uncategorized

Människor far illa

Vi är allvarligt bekymrade över vad den borgerliga regeringens regeländringar i sjukförsäkringssystemet gör med människor. Och då menar vi både medborgarna, de sjukskrivna människorna och vi menar personalen på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vi är allvarligt bekymrade över vad den borgerliga regeringens regeländringar i sjukförsäkringssystemet gör med människor. Och då menar vi både medborgarna, de sjukskrivna människorna och vi menar personalen på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Vi ska villigt erkänna att många människor tidigare gick sjukskrivna för länge utan vettig rehabilitering och därför gled in i passivitet, inlärd hjälplöshet och missmod. Långvarig sjukskrivning är sällan hälsosam, som enda åtgärd.

Men det den borgerliga regeringen har gjort är att den har lagt över ansvaret och skulden på den enskilde, för att han eller hon inte är arbetsför. Vi ser och hör åtskilliga exempel på hur sjuka människor upplever sig kränkta och förnedrade av Försäkringskassan. Någon har gått igenom utredning efter utredning med likartat innehåll för att, som det upplevdes, pressa fram ett utlåtande om full arbetsförmåga. Tre oberoende utredningar slog fast 50% arbetsförmåga men det räckte inte för Försäkringskassan. Någon annan får höra att sjukförsäkringen är att likna vid en bilförsäkring, den täcker inte allt. Ytterligare någon som har dyslexi och därför inte klarar att fylla i blanketterna, förvägras en personlig kontakt med handläggare. Läkare funderar inte längre över vad patienten skulle behöva, utan vad Försäkringskassan kan tänkas acceptera.

Ett stort antal människor blev vid årsskiftet utförsäkrade och hänvisade till Arbetsförmedlingen. Där varnade man på förhand för att en stor andel av dessa skulle visa sig för sjuka för att kunna rehabiliteras. Och man fick rätt. När 3 månader av fruktlösa rehabiliteringsförsök är till ända, får många återgå till sjukskrivning. Kunde inte de sjukaste personerna ha besparats ännu ett misslyckande?

Vi är oroliga för vad detta gör med människor som redan förut är tyngda av skammen av att inte kunna arbeta, märkta av sin sjukdom med fysiska och/eller psykiska symtom och stressade av en dålig ekonomi. Men vi är också oroliga för vad detta gör med personalen på Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Hur påverkas man av att förmedla stelbenta och ibland rent omänskliga regler till människor? Att hot och våld har ökat gentemot personalen vet vi.

Vi har noterat att Försäkringskassan i en reklamkampanj kallat sig ”Nya Försäkringskassan” med en logotyp som är skrattretande (?) lik Nya Moderaternas. Den 19:e september kan det bli ett slut på detta. Om de rödgröna kommer till makten kommer vi att avskaffa ”stupstocken”, dvs en mekanisk utförsäkring efter ett visst antal dagar. Vi kommer att se till att arbetsförmågan prövas mot den verkliga arbetsmarknaden med dess verkliga arbetsgivare. Och vi kommer att erbjuda en människovärdig rehabilitering för att de som kan, ska kunna återvända till arbetet på hel- eller deltid.

Kristina Hallberg, riksdagskandidat för Vänsterpartiet i Halland
Freddy Jensen, riksdagskandidat för Vänsterpartiet i Halland
LiseLotte Olsson, riksdagsledamot för Vänsterpartiet

Kopiera länk