Uncategorized

De rödgröna tar ansvar för miljön

Hallands Nyheter 30 juni 2010

Hallands Nyheter 30 juni 2010

Replik. Vi kompenserar landsbygden för dyrare drivmedel, hävdar Kristina Hallberg (V), Falkenberg, i en replik till Henrik von Sydow (M).

Henrik von Sydow ondgör sig över en del i den rödgröna miljöpolitiken i HN den 16/6, nämligen de höjda bensinskatterna. Det har kanske undgått von Sydow att vi befinner oss i en allvarlig klimatkris, som kan hota betydligt mer än bekvämligheten i resandet om vi inte gör något kraftfullt? Detta vill vi ta ansvar för, innan det är för sent.

De rödgröna partierna arbetar för en grön omställning som handlar om att värna vår miljö, producera energi på ett hållbart sätt och hushålla bättre med den energi vi producerar. Transportsektorn står för cirka 40 procent av de svenska växthusgasutsläppen. Vi vill bygga ut järnvägen och kollektivtrafiken, vi vill införa kilometerskatt på tunga lastbilstransporter och vi vill underlätta godstransporter med smarta kombinationer av järnväg, sjöfart och väg.

Vi är fullt medvetna om att människor på landsbygden i allmänhet är mer beroende av bilen än människor i storstaden, och att det inte går att bygga ut och samordna kollektivtrafiken så att den täcker varje vrå av landet, ens med stora satsningar.

Därför vill vi styra fordonsskatten så att bussar, bilar i glesbygd och bilar med låga utsläpp beskattas mindre. Vi höjer också reseavdraget med 2,25 kronor på två år för att kompensera dem som måste arbetspendla med bil.

Dessutom föreslår vi efterkonvertering av bilar, d v s att man kan få en premie för att bygga om bilen från bensin till etanol alternativt biogas och el.

Kristina Hallberg

Kopiera länk