Uncategorized

Vad ska vi med politiker till?

Kristina Hallberg:  replik på debattartikel i HN 17 juli

Kristina Hallberg:  replik på debattartikel i HN 17 juli

Bengt Åke Salsgård hävdar  skolan blir bättre utan skolpolitiker. Moderaterna har ju länge drivit att politikers inflytande ska minska och att ”människor själva” ska få bestämma mer.  Detta ska ske genom att allt förvandlas till en marknad och medborgarna blir kunder, som kan ”rösta med fötterna”, dvs köpa välfärdstjänster från ett annat företag, om man är missnöjd.

De borgerliga låtsas att vi alla har samma förutsättningar som kunder, särskilt när de har infört vårdpeng eller skolpeng, så att alla kunder har samma peng att handla för. Det finns dock en annan form av kapital, som de borgerliga väljer att blunda för. Alla har inte samma kunskaper, samma kontaktnät, samma självförtroende eller samma förmåga att ta sig fram i samhället och att göra taktiska val.

Klassamhället har format oss.

Dessutom är det så, att som kund tänker jag utifrån mitt eller möjligen min familjs perspektiv; vilken vara eller tjänst passar mig (oss) bäst? Politikernas, de förtroendevaldas, uppgift, är ju att försöka se till helheten. Att väga samman olika individers och gruppers behov, att aktivt styra resurser dit där de gör mest nytta. Skolan fostrar och utbildar kommande generationer. Skolans resurser och undervisningens innehåll är inte en fråga bara för elever, föräldrar och lärare, det är en angelägen fråga för hela samhället och därmed för våra förtroendevalda.

Om vi är kunder och alla väljer den skola som passar dem bäst, hamnar vi lätt i ett uppdelat samhälle där barn från olika bakgrunder aldrig träffas. Det vill inte jag, för det skapar bara fördomar och inskränkthet, och gör det ännu svårare att välja en annan livsbana är föräldrarnas.

De borgerliga vill minska den offentliga, gemensamma sektorn och öka människors privata konsumtionsutrymme. Man sänker skatterna och säger att man ”värnar välfärdens kärna”, vilket brukar betyda att man skär bort allt som inte är nödvändigt eller lagstadgat. Även Bengt Åke Salsgård rekommenderar att skolan ska ”fokusera på kärnverksamheten”. Men t ex fritidsgården eller kulturskolan som då inte tillhör kärnverksamheten, kan ju vara guldkanten i tillvaron för barn som inte har så mycket guldkant annars.

Barn väljer inte sina föräldrar. För att utjämna skillnader mellan barn med olika bakgrund, tycker jag det är viktigt med en gemensam, sammanhållen grundskola som styrs av förtroendevalda politiker, och där personal, elever och föräldrar har ett stort inflytande i en demokratisk process.

Kristina Hallberg

Riksdagskandidat

Vänsterpartiet

Kopiera länk