Uncategorized

Hälsa är ingen handelsvara

Hallands Nyheter 23 juli

Hallands Nyheter 23 juli

Privata vårdföretag kan göra vinst bara genom att minska personalen, anser vänsterpartisterna Ingmari Carlsson, Varberg, och Kristina Hallberg, Falkenberg, i en replik till Tommy Rydfeldt (FP).

Tommy Rydfeldt menar att vårdföretag ska få göra vinst på samma sätt som de som bygger lokaler för sjukvård eller levererar varor dit (HN 17 juli). Han hävdar att det inte är eller inte bör vara någon skillnad mellan att sälja varor, vilka som helst, och att sälja vård. Vi menar att det är skillnad. Hälsa är en mänsklig rättighet och inte en handelsvara.

En marknad förutsätter kunder som efterfrågar varor. Behov och efterfrågan är inte samma sak, och företag försöker på olika sätt att öka efterfrågan på deras varor, bl a med reklam.

Det har visat sig att privat driven sjukvård är kostnadsdrivande bl a av det skälet att den ökar människors efterfrågan på vård. På en marknad kan efterfrågan växa hur mycket som helst, det är ju bara att producera fler varor eller att höja priserna.

Med en skattefinansierad sjukvård kan vi inte producera hur mycket vård som helst, utan vi måste prioritera. Någon måste prioritera vilken vård som ska erbjudas, och vilka som ska gå före i kön. Vi menar att det är de förtroendevalda som ska göra de prioriteringarna, tillsammans med dem som arbetar i vården. Vi får aldrig hamna i att den som skriker högst eller den som har tjockast plånbok får vård först!

Företag på en marknad försöker få höga intäkter och låga kostnader. För ett vårdföretag är det frestande att försöka välja bort olönsamma kunder, d v s patienter med kroniska sjuk-domar och omfattande behov, och det kommer också signaler om att de privata vårdcentralerna hänvisar sådana patienter tillbaka till den offentliga vården.

Inom vården är personalen den största kostnaden, och enda sättet att åstadkomma vinst är att minska på personalen jämfört med de landstingsdrivna enheterna. De stora vårdföretagen som dominerar marknaden kan låta en vårdenhet gå med förlust i några år, för att sedan börja skära ner på personalen i syfte att uppnå vinst. De stora vårdföretagen vet hur man skriver måldokument och redovisar sina prestationer, för att ge intryck av att man håller en god kvalitet. De är också i allmänhet duktiga på bemötande, som är det kvalitetsmått som vanligt folk utan sjukvårdskunskaper, har lättast att bedöma.

Till sist, Tommy Rydfeldt hävdar att det enda som driver människor att ”leverera” är att man ”tjänar något” på leveranserna. Människor som arbetar med vår gemensamma välfärd drivs i allmänhet av något annat än ekonomisk vinning. Enligt vår erfarenhet är de allra flesta, trots låga löner, stress och obekväma arbetstider, besjälade av att göra ett bra jobb och att ge patienten den bästa vården. I stället för att konkurrensutsättas bör de stöttas med mer resurser, så de kan fortsätta att göra ett bra jobb utan att slita ut sig.

Ingmari Carlsson

Kristina Hallberg

Kopiera länk