Uncategorized

Skatter efter ambition och behov

I måndagens ledare i Hallandsposten påstår skribenten att de rödgröna försöker mörka kommande skattehöjningar. Det gäller inte för Vänsterpartiet i alla fall.

Under de senaste decennierna har ”medelsvensson” fått en fantastiskt ökad levnadsstandard och många har råd både att renovera villan och åka till Thailand då och då.

Det privata konsumtionsutrymmet har alltså ökat, och det på bekostnad av det offentliga konsumtionsutrymmet, dvs. vård, skola och omsorg.

Sedan 2006 har de borgerliga sänkt skatterna med ofattbara 100 miljarder kronor, sänkningar som man till och med lånar pengar till. Det har bl. a. lett till att de anställda inom vård, skola och omsorg blivit mer än 25000 färre.  Ännu mer till privat konsumtion och mindre till den offentliga alltså.

Ändå är allt tal om skattehöjningar tabu för vissa. Man stirrar sig blind på vad man får avstå när man betalar skatt, och glömmer bort vad man får för pengarna. Enligt vår mening har alla barn rätt att gå i en bra skola, inte bara barn till föräldrar som har kunskaper, kontakter och resurser att välja rätt skola i rätt område. Enligt vår mening har alla rätt till en bra sjukvård, även de med kroniska sjukdomar och omfattande behov. Enligt vår mening ska de gamla ha en bra omsorg och möjlighet att påverka innehåll istället för utförare. Det ska finnas bra mat på äldreboendet och möjlighet att få komma ut dagligen för dem som vill.

Enligt vår mening behöver vi stoppa skattesänkningskarusellen och till att börja med återställa skatterna till den nivå de låg på 2006. Skatterna kan gärna göras mer progressiva, dvs. att de som har mer betalar mer.  Ju fler röster Vänsterpartiet får i valet, desto mer kan vi påverka de rödgröna i riktning mot en rättvis fördelning och solidaritet med de utsatta, och en bra gemensam välfärd för alla.

Kristina Hallberg

Freddy Jensen

Riksdagskandidater för Vänsterpartiet i Halland

Kopiera länk