Uncategorized

Avdragsgill ”välfärd”

Läs alliansens manifest! Då röstar du rött!

Läs alliansens manifest! Då röstar du rött!

De vill ha ett starkt civilt samhälle som bygger på ideella frivilliga krafter av organisationer och samfund.

Dessa skall stå för och bygga samhället och välfärden. Det offentliga skall ej konkurrera med dem. Medborgarna skall uppmuntras att skänka gåvor till dessa samfund och ideella krafter. Gåvorna skall vara avdragsgilla. Detta är den ”välfärd” alliansen vill skapa 2011–2014

Lycka till med ditt val den 19 september.

Frivillig verksamhet/fattigvård eller en stark offentlig sektor för alla i samhället?

Kjell-Erik Karlsson

Kopiera länk