Uncategorized

Vänsterpartiet försvarar hela landet

Det är inte hederligt att fara med osanningar på det sätt som moderaterna nu gör runt om på regementsorter i landet.

Det är inte hederligt att fara med osanningar på det sätt som moderaterna nu gör runt om på regementsorter i landet.

I början av augusti presenterade försvarsminister Sten Tolgfors en rapport om att en rödgrön regering skulle dra ned anslaget till försvarsmakten med sex miljarder om året under nästa mandatperiod. Hans partikamrater Henrik von Sydow och Carl-Fredrik Graf skriver i HP den 4/9 att ”garnisonen hotas av de rödgröna”. Detta är helt fel.

Riksdagens utredningstjänst har med all tydlighet konstaterat att med våra förslag kompenseras försvarsmakten, på samma sätt som alla andra myndigheter, fullt ut för olika skatteförändringar. Det är allvarligt att en försvarsminister inte förstår hur en statsbudget fungerar eller medvetet far med osanning för att vilseleda. Syftet verkar vara att skrämma försvarsanställda med påhittade effekter av rödgröna förslag.

Redan i januari presenterade vi i den rödgröna oppositionen vår gemensamma försvars- och säkerhetspolitik. Vi har lämnat tydliga besked om hur försvaret ska utvecklas om det blir en rödgrön valseger. Vi kommer att fortsätta stödja omvandlingen av det svenska försvaret från ett invasionsförsvar till ett modernt insatsförsvar. Vi har gett ett tydligt besked om inriktning, satsningar och besparingar. Vi har också sagt nej till ett framtida svenskt medlemskap i Nato. Högerregeringen däremot kan inte ge gemensamma svar på de mest grundläggande frågor om försvarets framtid. Det finns stora interna konflikter både när det gäller hur stora resurser som Försvarsmakten ska tilldelas och när det gäller medlemskap i Nato.

Moderaterna har också hafsigt och utan kostnadsanalys avskaffat värnplikten. Inte heller har man tillräckligt väl utrett förutsättningarna i det nyligen sjösatta yrkesförsvaret. Slarv, stress och glädjekalkyler är inget bra sätt att värna landets och försvarsmaktens ekonomi.

Vänsterpartiet tar helt avstånd från ett yrkesförsvar och har länge varnat för att ett yrkesförsvar med många heltidsanställda soldater riskerar att bli mycket dyrt och kostnadsdrivande. Dessutom kan försvaret i tider av högkonjunktur få svårt att rekrytera personal till alla befattningar. Dessa problem syns redan hos länder som övergått till rena yrkesförsvar, exempelvis Holland. En rödgrön regering kommer därför att genomföra en förutsättningslös översyn av det helt frivilliga personalförsörjningssystemet.

I sin iver att vinna röster i förbandsorterna genom skrämseltaktik fortsätter Moderaterna nu medvetet att sprida sin fuskrapport genom kampanjen ”Rädda försvaret”. Syftet är att skrämma bl a Halmstadborna att tro att regementet ska läggas ner vid en rödgrön regering, vilket inte är sant. Vänsterpartiet vill ha ett försvar som finns närvarande i hela landet och accepterar inte den centralisering som försvarsminister Tolgfors och hans allianspolare står för. Låt oss istället ta en ärlig debatt om skillnaderna inför valet den 19 september. Vi vill gärna diskutera vår politik för att utveckla vår region och försvaret men efterlyser även vilka gemensamma förslag den moderatledda regeringen har. Det sistnämnda lär dock dröja eftersom den är djupt splittrad i försvarsfrågan. Tomma tunnor skramlar mest.

Gunilla Wahlén, riksdagsledamot Vänsterpartiet

Freddy Jensen, riksdagskandidat Vänsterpartiet

Kristina Hallberg, riksdagskandidat Vänsterpartiet

Kopiera länk