Motioner

Motion angående etablering av en centralt belägen gång och cykelbro. – Kungsbacka

Motion angående etablering av en centralt belägen gång och cykelbro.

Många medborgare känner idag en rädsla för att bli utsatta för hot och våld. I vår kommun gäller detta särskilt när man till fots eller cykel skall passera dubbelspåret från öst till väst eller vice versa. De enda alternativen som erbjuds är då tunnlar som i sig ytterligare förstärker känslan av oro och utsatthet.

Ur ett tillgänglighetsperspektiv vore en länk mellan väsentliga delar av vår stad via Bergsgatan och Sjukstugegatan att föredra.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att fullmäktige beslutar:
att en väl upplyst centralt belägen övergång snarast skall etableras.

För Vänsterpartiet
Violet Dunér

Kopiera länk