Motioner

Motion angående arbetsplatsförlagd utbildningstid på naturbruksgymnasium – Landstinget

Kort information från skolverkets hemsida vad gäller naturbruksprogrammet:
”Naturbruksprogrammet syftar till att ge grundläggande kunskaper inom naturbrukets olika områden, samt till att utveckla insikter i företagandets villkor.
Programmet syftar även till att ge en god grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för vidare studier. Programmet är yrkesförberedande vilket innebär att man har möjlighet att gå direkt ut i arbetslivet.
Naturbruksprogrammets kärna är de naturresurser som utgör betingelserna för liv på jorden. Naturbruk är globalt och berör allt levande på jorden, eftersom människans sätt att bruka naturen påverkar ekosystemen och präglar miljön. Genom förbättringar av redskap och metoder för såväl odling av växter som avel av djur, tas ständigt nya steg i utvecklingen av människans nyttjande av naturen. Naturbruk omfattar många olika verksamhetsområden som jordbruk, skogsbruk, trädgårdsodling och trädgårdsanläggning, hästhållning, djurvård, fiske, vattenbruk, jakt, viltvård, turism samt miljö- och naturvård.
att bruka naturen på ett sätt som främjar hållbar utveckling ställer krav på såväl naturvetenskapligt som tekniskt och ekonomiskt vetande. Inom naturbrukets yrkesområden ökar efterfrågan på miljökunnande, såväl teoretiskt som praktiskt. Utbildningen ger insikt om att jordens resurser är ändliga, förståelse av behovet av kretsloppstänkande och energihushållning samt vikten av att bevara den biologiska mångfalden.”

Naturbruksgymnasium i Halland drivs som många andra naturbruksgymnasier i övriga delar av landet, hösttermingen börjar i mitten av augusti och vårtermingen slutar strax innan mitten av juni året efter. Den verklighetsbaserade perioden för en naturbrukare är perioden april–oktober. Mitt i denna period, då det händer saker och ting i växandet, då stänger skolan för sommarlov. Är det rimligt?
De optimala arbetstopparna för en naturbrukare infaller under april-maj och avtar i oktober för att under månaderna november till mars gå in i en lägstanivå.

Avgående elever från naturbruksgymnasium har små möjligheter att få anställning hos arbetsgivare inom branschen som då är mitt i högsäsongen.
Att ändra på teminsindelningen är inget nytt, det finns flera exempel från kommuner i Sverige som gjort detta t ex. Uddevalla (Dingle), Marks kommun (strömma) och Töreboda (Sötåsen). Där har man valt att ha arbetsplatsförlagd utbildning på sommaren mellan årskurs 2 och årskurs 3. I gengäld slutar då årskurs 3 redan i slutet av april/ i början av maj.

Med anledning av ovanstående föreslår vi:
Att Region Halland undersöker möjligheterna till att anpassa terminsindelningen efter växtsäsongen under den senare delen av utbildningstiden.

Hans Abbas, Vänsterpartiet

Upptagen som egen motion, 2011-03-14
Ingmari Carlsson

Kopiera länk