Motioner

Motion angående effektivt utnyttjande av kollektivtrafiken samt ökad möjlighet till ett rikt liv. – Falkenberg

Samhället bör, i vårt tycke, göra vad det förmår för att alla medborgare ska leva ett rikt liv. Vi bygger vår politik på att alla ska kunna leva sitt liv till fullo. En viktig del i ett rikt liv är möjligheten att transportera sig. I förlängningen vill vi därför se en avgiftsfri kollektivtrafik som bekostas solidariskt.

Ett bra steg på vägen är att göra kollektivtrafiken avgiftsfri för delar av samhället. Samtidigt är vi för en generell välfärd och vill inte basera avgiftsfriheten på ekonomi. Istället väljer vi att gå föra med grupper som oftare än andra har en lägre inkomst, i hopp om att så småningom kunna sprida vår föreslagna reform till alla medborgare i Falkenberg, Halland och Sverige.

Det vi vill är att kollektivtrafiken avgiftsbefrias för pensionärer samt barn och ungdomar upp till 20. Vi tror att en avgiftsfri kollektivtrafik för dessa grupper gör att livskvaliteten ökar för desamma.

En avgiftsfri kollektivtrafik är inte bara en rättvisefråga ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är också en rättvisefråga ur ett geografiskt perspektiv. Falkenberg är en kommun med långa avstånd, en kommun där det kostar stora summor att som ung, eller gammal, ta sig från ena änden till den andra. I skrivande stund kostar en vuxenbiljett, med reskassa, tur och retur mellan Falkenberg och Fegen 80 kronor. Det är en kostnad som kan tänkas hindra flera från att delta i ett kulturliv de annars hade deltagit i. En avgiftsfri kollektivtrafik är en viktig del i en levande landsbygd.

Vi tror på en lösning där Falkenbergs kommun avtalsvägen ersätter Hallandstrafiken för de ökade kostnader som kommer av en avgiftsfri kollektivtrafik, istället för en lösning där ersättning ges för varje passagerare. Vi är däremot öppna även för andra lösningar än den vi förespråkar om det leder till målet om en ökad livskvalitet.

Vi yrkar
• att Falkenbergs kommunfullmäktige fattar beslut om att, utifrån en avsikt att göra kollektivtrafik inom kommunen avgiftsfri för pensionärer, kommunstyrelsen inleder det arbete, de utredning och de förhandlingar, som krävs för att en avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen för pensionärer kan komma till stånd.

• att Falkenbergs kommunfullmäktige fattar beslut om att, utifrån en avsikt att göra kollektivtrafik inom kommunen avgiftsfri för barn och ungdomar upp till 20, kommunstyrelsen inleder det arbete, de utredningar och de förhandlingar, som krävs för att en avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen för barn och ungdomar upp till 20 kan komma till stånd.

alternativt
• att kommunfullmäktige fattar beslut om en utredning kring de ekonomiska förutsättningar och kostnader som skulle komma av våra övriga två yrkanden i ärendet.

Falkenberg 2011-05-09
För Vänsterpartiet

Mikael Hallberg
Per Sjövall

Kopiera länk