Studier

Kursdag med Expo och Alexander Bengtsson om främlingsfientlighet och intolerans

ABF Halland anordnar en kursdag om främlingsfientlig och intolerans med Expo och Alexander Bengtsson. Vänsterpartiet är medlem i ABF. Kursen är gratis för alla.

ABF Halland anordnar en kursdag om främlingsfientlig och intolerans med Expo och Alexander Bengtsson. Vänsterpartiet är medlem i ABF. Kursen är gratis för alla.

För medlemmar i Vänsterpartiet Halland bekostar distriktet resa och mat, dock ej förlorad arbetsförtjänst. Så om du vill använda måndagen 14 maj till att lära dig mer om främlingsfientlig och intolerans så kan du anmäla dig hos ABF.

http://www.abf.se/Distrikt-och-avdelningar/ABF-Halland/Kurser-och-studiecirklar/Samhalle-politik-fackligt/Kursdag-om-Framlingsfientlighet-och-intolerans/

14 maj, Folkets Hus Falkenberg.

Program:
Kl. 08.30 Samling o kaffe.

Kl. 09.00 Introduktion, presentation av deltagare och program samt syfte med dagen.
Kl. 09.15 Från BSS till Jimmy Åkesson
Om den svenska extremhögerns historia.
Kl. 11.30 Lunch på Brasseriet

Kl. 12.30 Att argumentera mot främlingsfientlighet och intolerans.
– Retorik, argumentation och strategier för att bemöta främlingsfientlighet..

Kl. 14.30 Kaffe
Kl. 15.00 Hur går vi vidare?
– Vardagssamtalen på jobbet, på bussen, i tvättstugan, med grannen över häcken?

Kl. 16.00 ca: Avslutning

Kopiera länk