artikel

Årskonferens 2013

Det är årsmötestider.
Här kan du ta ner årsmöteshandling för Vänsterpartiet Halland.
Dokumentet innehåller
Tid och plats för DÅK
Ombudsfördelning
Nomineringsuppmaning
Motionsanvisningar
förslag till Verksamhetsplan
2 propositioner från distriktsstyrelsen

Dokumentet finns som PDF och som docx utan formatering för se som föredrar det.

Dåk-dokument som pdf
Dåk-dokument som docx

Under vecka 7 kommer valda ombud att få alla handlingar per post.

Kopiera länk