Inlägg

Vänsterpartiet Halland på kongress

I helgen som kommer har Vänsterpartiet kongress. Vänsterpartiet Halland är representerat av fyra ombud.

Delegationen består av:
Jesper Berglund, Falkenberg
Maria Rasmussen, Frillesås
Jon Thorbjörnsson, Vallda
Malin Söderblom, Halmstad

Som ersättare följer också Christofer Bengtsson, Halmstad med.

För kontakt under kongressen hänvisas till valombudsman Anny Berglin, som också kommer närvara på kongressen. Hon nås på telefon 0708-805249.

På kongressen ska bland annat Vänsterpartiets lista till EU-parlamentet att fastslås. Nominerad från Halland är Jesper Berglund, Falkenberg till plats 27 på listan.
Föreslagen till centrala uppdrag är också Anita Gidén, Falkenberg, som är föreslagen till ideell revisor i Vänsterpartiet. Lämnar centrala uppdrag gör Mikael Hallberg, Falkenberg, som under flera kongressperioder varit en del av den centrala valberedningen och Kristina Hallberg, Falkenberg, som tidigare varit ideell revisor i partiet.

En rad frågor ska behandlas på kongressen utifrån partistyrelsens förslag och inkomna motioner. Nedan följer vad kongressdelegationen tillsammans kommit överens om att driva som Hallandslinje. Det är frågor som ombuden är överens om och särskilt har lyft. Det finns fler frågor där delegationen är överens men inte har en linje. I praktiken innebär en distriktslinje att ombuden från talarstolen kan säga att hallandsdelegationen anser något. Ombuden står fria att rösta annorlunda om de blir övertygade av argumentationen på kongressen.

Med reservation för eventuella fel, som då består i att någon linje är glömd.

Gällande allmänna motioner.
Motion A24 om sex timmars arbetsdag. Här har hallandsdelegationen valt att stödja den reservation bland partistyrelsens svar som vill att Vänsterpartiet ska driva frågan om sex timmars arbetsdag aktivt.
Motion A47 om pengar till kulturen vill hallandsdelegationen bifalla andra yrkandet om att Vänsterpartiet skall verka för att minst en procent av statsbudgeten går till kultursektorn varje år.
Motion A60 om att Vänsterpartiet ska driva en politik som syftar till att ändra postlagstiftningen på ett sådant sätt att företag som har för avsikt att bedriva postverksamhet för brevförsändelser, ska åläggas att uppbära ett rikstäckande ansvar för postbefordran dagen efter (A-post), vill hallandsdelegationen bifalla.

Gällande förslaget till kongressuttalande inför riksdagsvalet.
Motion B2 om att ändra titeln på uttalandet vill hallandsdelegationen bifalla.
Motion B17 om att nyansera bilden av Sverige vill kongressdelegationen bifalla.
Likaså att-sats 4 och 5 i motion B18 om att stärka skrivningen mot dagens privatiseringspolitik.
Motion B26 om att skriva in i uttalandet hur vi ser på regeringsmedverkan vill delegationen bifalla.
Motion B59 om att få in en skrivning om medborgerliga fri- och rättigheter och avskaffande av FRA-lagen och andra integritetskränkande lagar vill delegationen bifalla.
Likaså motion B60 om vikten av offentliga investeringar.

Gällande organisatoriska motioner
Motion C3 om att anta ett högskolepolitiskt dokument vill kongressdelegationen bifalla.

Stadgemotioner.
Vänsterpartiet Hallands kongressdelegation har tagit som distriktslinje att vara mot förslagen om delat partiledarskap (D2, D3, D4 och D5) och för Partistyrelsens svar.
Gällande Partistyrelsens förslag om differentierade kongresser vill hallandsdelegegationen bifalla reservationen till, och därmed också motionen, D7 om vidare utredning och bordläggning till nästa kongress.
Motion D16, om att det är ordförande på respektive instans, och inte mötesordförande, som har utslagsröst vid jämna voteringar, vill hallandsdelegationen bifalla.
Hallandsdelegationen har också som linje att vi vill få in kongressombudsvalordning i stadgan. Det gör vi genom att bifalla partistyrelsens svar på D25, bifalla motionen D28 och att bifalla motionen B29 om utredning av STV-val för kongressombudsvalet.
Slutligen har kongressdelegationen som linje att avslå motion D31 om att förändra reglerna för partiskatt.

Gällande kongressuttalandet om EU-parlamentsvalet.
Motion E19 om att ta bort ordet långsiktiga i en mening om att vårt långsiktiga mål är att lämna EU vill hallandsdelegationen bifalla.

Kopiera länk