Inlägg

Förslag till regionpolitiskt program

Verkställande utskottet (VU) samt Distriktsstyrelsen (DS) har arbetat fram ett nytt förslag till regionpolitiskt program. Partiföreningarna och medlemmarna har nu möjlighet att motionera på förslaget. Motioner skickas till [email protected] Motionsstopp den 21/3 23:59. Motionerna kommer sedan besvaras av DS och därefter behandlas på den regionpolitiska konferensen som äger rum den 12/4.

Varje lokalavdelning får ett ombud per påbörjat 15-tal medlemmar vid 8 februari. De föreningar som enligt den fördelningen bara får ett ombud får enligt beslut från DS 2 ombud. Det ger att Falkenberg får 3 ombud, Halmstad får 5 ombud, Hylte får 2 ombud, Kungsbacka får 3 ombud, Laholm 2 ombud och Varberg 5 ombud. De valda ombuden ska vara rapporterade senast 28/3 till [email protected] Den 30/3 går handlingar med motionssvar ut till inrapporterade ombud. OBS kom ihåg att anmäla eventuell specialkost eller allergi vid inrapporteringen!

Mer information om tid och plats kommer inom kort.
Förslaget till regionprogram kan ni ladda ner via länken nedan:

Förslag Regionprogram

Kopiera länk