Motioner Regiongruppen

Inför Regionfullmäktige den 14/10

Regiongruppen samlades i Kungsbacka för att diskutera hur vi skulle tackla våra politiska frågor inför bland annat Regionfullmäktige på onsdag. Vi hade även bjudit in Kungsbackas förening då vi gillar dialog. Dialogerna brukar ge oss väldigt mycket i vårt arbete och därför blev vi glada när så många dök upp.

Vi har nu fått in Any B i vår grupp vilket vi ser som ett bra tillskott när det gäller aktivism.

Inför fullmäktige på onsdag har vi tre stycken interpellationer på dagordningen.

2015-10-10 12.58.51

2015-10-10 12.58.44 2015-10-10 12.58.32

Vi har ställt frågor angående ”Psykiatrin”, ”Leanutbildning” och ”hur säkrar vi vården för krigs- och trauma i Region Halland”.

http://www.regionhalland.se/politiskahandlingar/2015/995beecbed804ff298d87c18fec9fa95/Föredragningslista.pdf

http://www.regionhalland.se/om-region-halland/sa-styrs-region-halland/politiska-beslut-och-handlingar/politisk-handling/?aid=4985

Vi rapporterar åter efter fullmäktige på onsdag.

 

/Regiongruppen

Vid pennan Charlott Zsoldos

 

Kopiera länk