• Hem
  • 20160229 Kompet...
sida

20160229 Kompetensen måste tas tillvara mer

Debattartikel i Hallandsposten den 29 februari 2016

Om Halland ska kunna växa ännu mer måste kompetenserna tas tillvara tycker Vänsterpartiets gruppledare.

Hallands län har den lägsta arbetslösheten i landet, fem procent och den näst högsta sysselsättningsgraden. Bromsklossen som hindrar företag och verksamheter runt om i Halland från att bli ännu bättre är bristen på kompetent personal. Det är svårt att hitta rätt person med rätt kompetens även för sjukvården och vi konkurrerar med angränsande regioner om arbetskraften. Psykiatrin dras med stora rekryteringsbehov, ett annat exempel är att det är svårt att få tag i tolkar vilket kan leda till problem att få rätt vård.

Runt omkring i länet sitter samtidigt välutbildade människor på asylboenden och vill inget annat än komma ut i arbetslivet. Vi har andra invånare som gärna vill vidareutbilda sig men inte har möjligheten. De här invånarnas kapacitet ska vi så klart ta tillvara på. Allt annat är resursslöseri.

På riksplan driver Vänsterpartiet inför vårbudgeten att Arbetsförmedlingen ska validera yrkeskunskaper redan ute på boendena. Det drivs också förslag om kompetenshöjning inom äldre- och funktionshindervård.

Inom regionen kan vi fortsätta stötta de initiativ som finns med snabbspår och verka för att de breddas för att inkludera fler kompetensområden. Inom regionen är möjligheten till kompetenshöjning något som kan underlätta vid rekrytering.

I kommunerna kan vi arbeta för att nedmonteringen av komvux vänds till en uppbyggnad. Det ska inte vara snårigt, svårt eller dyrt att komplettera eller läsa upp sina betyg.

Vår region är i en expanderande fas och kan växa ännu mer om vi på alla nivåer arbetar för att ta tillvara på kompetensen och viljan till lärande i Halland.

Ta vara på den här chansen nu.

Charlott Zsoldos (V),

Agnes Hulthén (V),

gruppledare för regiongruppen, Halland

Kopiera länk