• Hem
  • 20160329 Risk a...
sida

20160329 Risk att vården skadas i Halland

Debattartikel i Hallandsposten den 29 mars 2016

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet i Halland varnar för ett nytt bemanningsföretag i den halländska vården.

Vad betyder ditt kollektivavtal för dig? För många svenskar är det en lyx vi tar för given. Men kollektivavtalen behöver alltid försvaras politiskt och fackligt för att inte försvagas i vårt jämlika Sverige.

Nyligen började Region Halland använda sig av ett antal sjuksköterskor från det utländska bemanningsföretaget Orange. Orange anlitar sjuksköterskor från framförallt Ungern, Polen och Litauen. Personalen står själv för kostnaderna för språkkursen, läkarundersökningar som krävs för jobbet och avdrag på lönen görs för boendet som ordnas via arbetsgivaren. Att sjuksköterskorna under 18 månader är bundna att betala av på sin språkkurs gör att de känner sig ofria att avsluta anställningen tidigare än så.

Sammantaget gör också alla avdrag att lönen sjuksköterskorna får ut kan antas vara klart under ordinarie svenska löner. Eftersom lönerna betalas ut från Polen går det inte att kontrollera vilka summor som stämmer. De anställda har, enligt Vårdförbundet, inte vågat uttala sig om hur de egentligen har det.

Vi är oroade för vad bemanningsföretaget kommer innebära för vården som tidigare bedrivits i enlighet med vår svenska modell. Uppgifter från Vårdförbundet i regioner som använt Orange vittnar om att lönerna och villkoren hos Orange inte är i enlighet med svenska. Också den bristande transparensen oroar. Hur många kontrolluppgifter som än utkrävs så kommer vi inte kunna lita på att de stämmer eftersom all utbetalning görs från Polen. Vi har under många år sagt att vi måste agera kraftfullt och strategiskt när det gäller vårt framtida behov av arbetskraft inom sjukvården. Vi har inte fått gehör och nu ser vi konsekvensen av det.

Vi står fast vid vårt tidigare förslag om att införa krav på att upphandlingsmodellen ”vita jobb” vid regionens offentliga upphandlingar. ”Vita jobb” ställer krav på utföraren efter kriterier om sociala villkor. Villkoren är sammansatta efter kriterier satta utifrån en miniminorm med utgångspunkt i branschens ledande kollektivavtal. Modellen har använts i andra regioner med gott resultatet.

Kollektivavtalen är unika i det att en arbetstagare som annars skulle ha stått ensam, tillsammans med kollegor och andra i samma sits får sina rättigheter tillgodosedda. Det ultimata måttet på att den svenska modellen fungerar är när kollektivavtalen fungerar. Då stärks en individ och får det han eller hon har rätt till genom att vara en del av en gemenskap.

Region Halland är en välmående region jämfört med många andra svenska regioner och län. Med det utgångsläget kan vi och bör vi ställa krav på att de som anställs via våra offentliga upphandlingar har rättvisa villkor. Det är ingen omöjlighet att ställa ett sådant krav. Andra regioner gör det och vi tror det skulle gynna oss alla om vi följer deras goda exempel.

Lise-Lotte Bensköld Olsson, Margit Bik, Socialdemokraterna Halland

Agnes Hulthén och Charlott Zsoldos, Vänsterpartiet Halland

Kopiera länk