• Hem
  • 20160426 V vill...
sida

20160426 V vill testa patientstyrd vård

Nyhetsartikel i Hallandsposten den 26 april 2016

Utred möjligheten att låta patienter med självskadeproblematik själv få bestämma när de ska bli inlagda. Det föreslår Vänsterpartiet i en motion.

Metoden går under namnet brukarstyrd inläggning, BI. Den går ut på att en patient, i stället för en längre inskrivning, får tillgång till en vårdplats och skriver in sig själv vid behov.

På flera håll i Sverige har brukarstyrd inläggning testats, bland annat i Stockholm och Lund.

I sin motion uppger Vänsterpartiet att metoden kan leda till att inläggningstiderna minskar samt att utvärderingar från Norge visar att tvångsinskrivningarna har reducerats till hälften.

För den enskilde patienten innebär BI ökat självstyre och ökad självkänsla vilket är viktiga komponenter för ett tillfrisknande, skriver partiet.

Förslaget från partiet är att Region Halland utreder möjligheterna och vinsterna med att införa brukarstyrd inläggning, förslagsvis som ett pilotprojekt.

Cecilia Welin, journalist på Hallandsposten

http://www.hallandsposten.se/nyheter/halmstad/v-vill-testa-patientstyrd-v%C3%A5rd-1.316010

Kopiera länk