• Hem
  • 20161108 Vi vil...
sida

20161108 Vi vill att ALLA ska få gratis buss

Replik i Hallandsposten den 8 november 2016

Svar till de tre insändarna angående Vänsterpartiets motion om fria resor för asylsökande på asylboenden.

Vänsterpartiet i Halland skickade in en motion till regionfullmäktige den 10 oktober i år om att Region Halland skulle bevilja fria resor med kollektivtrafik för asylsökande på asylboenden.

Den kritik som vi har fått har, som alltid, handlat om att vända svaga grupper mot varandra. Det är inte ovanligt att anhängare av SD uttrycker sig på följande sätt; ”men pensionärerna då?”, ”varför vill ni inte att ensamstående ska få åka gratis?”. Mig veterligen har ingen företrädare för SD i Region Halland lagt någon motion om att införa fria resor för dessa utsatta grupper. Min uppmaning till er som kritiserar Vänsterpartiet är att se till att era folkvalda lägger motioner i ämnet. Men det är ju inte det som det här handlar om. Det vet både ni och jag. Det handlar om rasism.

Att arbeta målinriktat med integration i samhället, utifrån forskningen, skapar människor som vill vara delaktiga och hjälpa till. Att motarbeta, håna och frysa ute våra nya samhällsmedborgare skapar ett vi och dem. Samhällen som dras isär går inte framåt. För den som är något beläst vet detta.

Vänsterpartiet i Halland har som vision att ALLA i regionen åker gratis kollektivtrafik utifrån dessa aspekter:

  • Miljön – den blir bättre med mindre biltrafik.
  • Rättvisa – människor med låga inkomster kan ta sig runt i staden och på landet.
  • Feminism – kvinnor är den gruppen som är minst bilburen och cyklar ofta på dåligt upplysta vägbanor och känner sig otrygga, binda ihop staden och landet – man ska kunna bo på landet utan att behöva vara beroende av bil.

Charlott Zsoldos (V),
gruppledare i Vänsterpartiet Halland

Kopiera länk