• Hem
  • 20170217 V stäl...
sida

20170217 V ställer frågor om anställdas kunskap i offentlighet

Nyhetsartikel i Hallandsposten den 17 februari 2017

Vilken utbildning får regionens anställda i offentlighetsprincipen? Det undrar Vänsterpartiet sedan Region Halland underkänts i öppenhetstestet.

Journaliststuderande vid Stockholms universitet gör varje år en granskning av hur det står till med öppenheten hos olika myndigheter. Syftet är att ta reda på hur väl de uppfyller rätten att ta del av allmänna handlingar.

Från region och landsting begärde studenterna ut dokument om landstingsrådens löner och landshövdingens anställningsavtal och arbetsbeskrivning.

Alla svarade utom två trots att två påminnelser skickades. Region Halland var en av dem som inte svarade och i rapporten konstaterades att det var oroande att två landsting var otillgängliga på den e-postadress de angivit som officiell kontaktadress.

Resultatet av undersökningen har fått vänsterpartiets Agnes Hulthén att reagera. I en interpellation undrar hon hur det står till med kunskaperna i offentlighetsprincipen.

Hon skickar med två frågor till regionstyrelsens ordförande Mats Eriksson (M) – hur utbildas regionens anställda i bestämmelserna och hur följer regionen upp att bestämmelserna efterföljs?

Cecilia Welin, journalist på Hallandsposten

http://www.hallandsposten.se/nyheter/halland/v-st%C3%A4ller-fr%C3%A5gor-om-anst%C3%A4lldas-kunskap-i-offentlighet-1.4160139

Kopiera länk