• Hem
  • 20180122 Vinstb...
sida

20180122 Vinstbegränsning för en välfärd med hög kvalitet

Debattartikel i Hallands Nyheter den 22 januari 2018

I en debattartikel från olika vårdföretagare i Halland riktas stark kritik mot det vinstbegränsningsförslag som Vänsterpartiet har drivit på för sedan valet 2014. För oss vänsterpartister utgör en god välfärd grunden i ett starkt samhälle. Skolan ska ge alla elever, oavsett bakgrund eller förutsättningar, möjlighet att nå så långt som möjligt. Sjukvården ska vara tillgänglig och av hög kvalitet när vi blir sjuka och en god omsorg ska finnas för alla som är i behov av den.

För att vi ska kunna ha en god välfärd krävs att de som bedriver välfärd har syftet att just leverera en välfärd av hög kvalitet, med invånarnas och medarbetarnas bästa i centrum. När vinstjakt tillåts är det oundvikligt att många av företagen etablerar sig med syfte att få så stor vinst som möjligt, en vinst som är möjlig på brukarnas och medarbetarnas bekostnad.

I skolan skapas vinsterna främst genom att spara in på personal. Med en lägre lärartäthet och högre andel obehöriga lärare har lärarna i vinstdrivna skolor sämre förutsättningar att utmana och stödja varje elev i sitt lärande, än lärare i kommunala skolor. Samtidigt är lärare medvetna om att skolornas attraktivitet ökar om medelbetygen är högre, vilket gör att det finns en press på lärarna att bedöma generöst vid betygssättning. För eleverna innebär detta att de kan få orättvisa betyg och otillräckligt stöd i sitt lärande.

Med vinstjakt i äldreomsorgen blir effekten även där besparingar på personalen. Det är fler med lägre löner, fler timanställda och fler deltidsanställda i vinstdrivande omsorgsföretag än i det offentliga. Samtidigt vet vi att kontinuitet i omsorgsmötet, med fast anställda och ett lågt antal personer underlättar för en bra omsorg. När huvudsyftet är att skapa vinst åt ägarna blir de äldre lidande i form av att de möter fler nya ansikten än i kommunal verksamhet.

När det gäller vården har systemet med vinstjakt som huvudsyfte gjort att bolag har etablerats på platser där människor är som friskast. En god vård ska finnas för alla, inte bara för de friskaste medborgarna i befolkningstäta områden.

Vänsterpartiet och regeringen presenterade häromdagen sitt förslag till vinstbegränsning i välfärden. Förslaget är tydligt: Vänsterpartiet är för en valfrihet i välfärden. Vi är för en valfrihet mellan offentliga och privata utförare som sätter invånarens och medarbetarnas bästa i centrum. Förslaget om vinstbegränsningen utjämnar skillnaderna mellan de stora koncernerna och de mindre, seriösa, företagen och organisationerna. När vinstregleringen införs kommer de företag och idéburna organisationer som finns i välfärden för att erbjuda en välfärd av hög kvalitet kunna fortsätta göra det. Företagen som är där för att roffa åt sig av skattemedel som är till för barnen, våra äldre och sjuka, måste dock tänka om.

Grundprincipen är enkel: Skattemedel som är avsedda för välfärden ska gå till välfärden, inte till riskkapitalisters privata fickor på den goda välfärdens bekostnad. Så skapar vi förutsättningar för en god välfärd av högsta kvalitet.

Daniel Nilsson Brodén (V), ombudsman för Vänsterpartiet Halland samt ordförande för Vänsterpartiet Halmstad

Lena Ludvigsson (V), distriktsordförande för Vänsterpartiet Halland

Agnes Hulthén (V), gruppledare i regionfullmäktige

http://www.hn.se/%C3%A5sikter/ordet-%C3%A4r-fritt/vinstbegr%C3%A4nsning-f%C3%B6r-en-v%C3%A4lf%C3%A4rd-med-h%C3%B6g-kvalitet-1.5080892

Kopiera länk