Allmänpolitisk kommentar från regionfullmäktige

Allmändebatt Regionfullmäktige 2014-04-16 Jag tog fram debattinlägget från april förra året och hör och häpna....vad tror ni jag upptäckte då? Jo, att jag egentligen skulle kunna planka av större delen av texten till idag – det var så mycket av det som sades då som fortfarande har bärighet idag. Jag hade bland annat en önskelista med större och mindre konkreta förslag, nya spår att trampa som vi tror leder till förbättring och förändring, nära i tiden eller på längre sikt. Den önskelistan kan jag sluta med idag också - tyvärr. Utan Jantelagstänk ligger vi alltså före minst ett år i tänk – jag har både antytt och talat klarspråk flera gånger tidigare att vi tycker att Region Halland i många ärenden har gått i stå – man förvaltar mer än man har modet att förändra. Det var väl inte det som var meningen med regionen? Read More

Vänsterpartiet Halland på kongress

I helgen som kommer har Vänsterpartiet kongress. Vänsterpartiet Halland är representerat av fyra ombud. Delegationen består av: Jesper Berglund, Falkenberg Maria Rasmussen, Frillesås Jon Thorbjörnsson, Vallda Malin Söderblom, Halmstad Som ersättare följer också Christofer Bengtsson, Halmstad med. För kontakt under kongressen hänvisas till valombudsman Anny Berglin, som också kommer närvara på kongressen. Hon nås på telefon 0708-805249. Read More

DÅK-handlingar uppe

Nu är första omgången av handlingar till Distriktsårskonferens och valkonferens färdiga. Där finns allt du som ombud på någon av konferenserna behöver. Handlingarna skickas ut… Read More

Rädda Andersbergs vårdcentral!

På onsdag 11/12 ska beslut tas i Driftnämnden för Närsjukvård om vårdcentralerna på Andersberg och i Slöinge. Beslutet handlar om dessa ska finnas kvar i sin nuvarande form eller samordnas med andra verksamheter, vilket i praktiken betyder att man inte kommer att få tillgång till samma kvalificerade vård som tidigare. Vänsterpartiet ifrågasätter detta förslag. Hur ska god tillgänglighet i fortsättningen kunna garanteras när de boende hänvisas till andra vårdcentraler? När ska behov och närhetsprincipen gälla? Stadsdelen Andersberg är en stadsdel med höga ohälsotal och hög arbetslöshet. Andersberg har synnerliga skäl till att ha en fullgod vårdcentral med all den kompetens som en primärvårdsenhet ska ha. Varför ska man alltid spara i de områden som behöver det mest? Read More

Kongressombud valda

De interna valen för att välja kongressombud, att företräda Vänsterpartiet Halland på Vänsterpartiets kongress i Stockholm 10–12 januari, är nu klara. Som ordinarie ombud… Read More

Några platser kvar till Reko

Lördag 19e oktober anordnar V Halland en utbildningsdag i Varberg. Det finns några platser kvar. Så är du medlem och ännu inte anmält dig är… Read More

Om brevhemligheten

I Sverige, och stora delar av världen, har vi länge varit noga med att hålla på brevhemligheten. Vi ska vara säkra på att om vi skickar ett brev så kommer ingen annan än mottagaren att läsa brevet. Åtminstone inte innan mottagaren som mycket väl kan visa brevet för andra. Det finns till och med lagrum om brevhemlighet i brottsbalkens fjärde kapitel. 8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:280). 9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år. Read More

Med hopp om värme

Jag var på en väldigt bra konsert härom helgen, Roger Waters spelade sin klassiska The Wall på Ullevi i Göteborg. Ljudet var magiskt, rösten var felfri och budskapet solklart: Lita inte på regeringen! Där satt jag på min stol och skrattade lite inombords, bredvid mig satt ordförande i kommunfullmäktige från en närliggande kommun. En vän till mig hade bjudit med honom och middagen innan konserten var första gången vi träffades. Finns de som säger att man inte ska blanda politik och nöje och detta kunde mycket väl ha varit en sådant tillfälle men istället fick vi till en bra diskussionen om olika värderingar och synsätt. Read More

Att vilja

Sverigedemokraterna röner nya framsteg i opinionsmätningarna. De är nu på nästan 10 %. Ett främlingsfientligt och rasistiskt parti håller på att fullständigt förmörka den politiska arenan i Sverige. Och vem har vi att tacka för det? Vi har en regering som jobbar stenhårt för att öka klyftorna i vårt samhälle. Den svage ska bli svagare för att ”hungriga vargar jaga bäst”. Den som redan har ska ha mer. Regeringen anser att det ökar vår konsumtion och därmed också tillväxten i landet. Detta experiment har nu pågått i 7 år, och vad är resultatet? Arbetslösheten är högre än vid regeringens tillträdande 2006. Det man då kallade för massarbetslöshet, är nu ett budgetmål att uppnå 2015 eller 2016. Antalet långtidsarbetslösa bara ökar. Den som är sjuk eller arbetslös får det allt svårare. Och regeringens enda, och ständiga, svar på alla problem är: Vi tar väl och inför ytterligare ett jobbskatteavdrag, så ordnar sig allt. Read More

Om studier

Just nu är Halmstads kommun på väg att införa så kallade studentmedarbetare. Vilket innebär tjänster på 5-15 timmar i veckan som studerande kan söka. Vid första anblicken kan jag förstå att många ser det som något bra och positivt. De argument som oftast lyfts fram är att studerande på högskolan får arbetslivserfarenhet, kan locka några studerande till att intressera sig för att arbeta inom kommunen, att det är riktiga arbeten som ska utföras samt att studerande behöver oftast lite extra pengar. Men som politiker måste jag även tänka mer långsiktigt och djupare när ett sådant här förslag dyker upp. Jag kan hitta ett flertal nackdelar med förslaget: Read More

Om bemanning i äldrevården

Den 1 januari 2014 träder en ny lag, SOSFS 2012:12, i kraft. Den handlar om bemanningen inom äldrevården. 3 kap. Grundläggande bestämmelser 1 § Socialnämnden ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt 1. att personen får de hemtjänstinsatser som har beviljats och 2. att hemtjänstinsatserna kan genomföras enligt den genomförandeplan som ska ha upprättats i enlighet med 4 kap. 3 §. 2 § Socialnämnden ska vidare säkerställa att ett särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat dygnet runt så att personal snabbt kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan ge honom eller henne sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och hälsa. Read More

Stort och smått i hängmattan på Gotland

När min familj och jag varje sommar återvänder till det Röd-Grönt Styrda Gotland och till tjocka släkten, måste man nypa sig i armen för att inte tappa kontakten med världen utanför. Här i det lilla doftar det tång och grillat lamm. Och rabbisarna (kaninerna) skuttar omkring. Där utanför och bortanför har det till exempel varit militärkupp i Egypten och en demokratiskt vald president avsattes på studs. Varje år påminns vi också om att det finns en verklighet utanför Gotland genom ALMEDALSVECKAN. Read More