Kategori: Motioner

Motion om införande av studentpriser i kollektivtrafiken – Region Halland

Motion om införande av studentpriser i kollektivtrafiken – Region Halland

Motion om införande av studentpriser i kollektivtrafiken Buss och tåg är en del av den grundläggande samhällsservicen, precis som vård, omsorg och skola är. Dessutom är det ett miljövänligare sätt att resa på än...

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb. – Falkenberg

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb. – Falkenberg

Motion om bättre upphandlingar för att stoppa svartjobb Det är dags för krafttag mot svartarbete, skatteflykt och lönedumpning! Flera kommuner har satt ner foten för att komma åt oseriösa företag och osund konkurrens vid...

Humanitär hjälp till Gazas folk.  – Falkenberg

Humanitär hjälp till Gazas folk. – Falkenberg

Den palestinska befolkningen i Gaza lever sedan en lång tid under en mycket hård ockupation och blockad. Detta strider mot folkrätten och utgör en lång rad brott mot mänsliga rättigheter. Gazas befolkning lider och...

Motion om Medborgarförslag – Falkenberg

Motion om Medborgarförslag – Falkenberg

Medborgarförslag har visat sig vitalisera demokratin i Falkenberg. Vänsterpartiet i Falkenberg vill därför gå ett steg längre och erbjuda förslagsställaren möjlighet att i talarstolen inför kommunfullmäktige framställa sitt förslag. Det skall ses som en...

Motion om könsuppdelad statistik – Region Halland

Motion om könsuppdelad statistik – Region Halland

I Uppföljningsrapport 2, 2011 sidan 15 står det att grundläggande förutsättningar ska stärkas och en del i det är att skapa ett jämställt Halland. Men för att kunna se likheter och skillnader mellan män...

Motion om gemensamma riktlinjer för Hälso- och sjukvården i arbetet med våld i nära relationer. – Region Halland

Motion om gemensamma riktlinjer för Hälso- och sjukvården i arbetet med våld i nära relationer. – Region Halland

I Mats Erikssons svar på interpellationen om hur Hälso- och sjukvården arbetar rörande våld i nära relationer framgår att ett aktivt arbete pågår inom vissa verksamheter t.ex. Akutmottagningarna och Närsjukvården i Varberg samt att...

Motion om handlingsplan vid våld i nära relationer – Region Halland

Motion om handlingsplan vid våld i nära relationer – Region Halland

Motion om handlingsplan vid våld i nära relationer Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Enligt Polismyndigheten i Sverige är våld i nära relationer ett brott där offer och förövare har eller har haft...

Motion att öka lärartätheten och minska barngruppernas storlek på fritidshemmen i Falkenbergs kommun – Falkenberg

Motion att öka lärartätheten och minska barngruppernas storlek på fritidshemmen i Falkenbergs kommun – Falkenberg

Motion att öka lärartätheten och minska barngruppernas storlek på fritidshemmen i Falkenbergs kommun I början av 1980-talet gick det två fritidspedagoger på 15 barn. Idag i Falkenbergs kommun är det 24,1 inskrivna barn på...

Motion angående upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. – Falkenberg

Motion angående upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. – Falkenberg

Motion angående upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. Barn som lever i fattigdom riskerar ofta att hamna i ett socialt utanförskap, som kan följa...

Motion angående upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. – Region Halland

Motion angående upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. – Region Halland

Motion angående upprättandet av en handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga barn diskrimineras utifrån ekonomisk status. Barn som lever i fattigdom riskerar ofta att hamna i ett socialt utanförskap, som kan följa...