sida

Motioner och interpellationer

Motioner

Motioner är förslag från regionfullmäktigeledamöter. När en motion har anmälts till regionfullmäktige skickas den vidare till regionstyrelsen som ser till att den bereds av den eller de förvaltningar som berörs av motionen. Ofta tar det lång tid för motioner att beredas och därför kan det dröja innan fullmäktige tar ställning till motionen. De bör dock bli föremål för beslut inom ett år efter att de har väckts. En motion leder alltid till att fullmäktige genom ett beslut tar ställning till ärendet.

Interpellationer

Interpellationer är omfattande och motiverade frågor som ledamöterna i regionfullmäktige kan ställa till en ansvarig politiker, ofta nämndsordföranden. Den ansvariga politikern måste besvara frågan muntligt under sammanträdet där den också debatteras.

 

Vänsterpartiets motioner och interpellationer år för år:

 

 

Kopiera länk