Regionala valplattformen

Klicka på bilderna för att läsa mer om de olika delarna i vår regionpolitiska valplattform där vi beskriver vad vi går till val på i regionpolitiken.

Ett jämlikt och rättvist Halland

Använder vi resurserna klokt?

En god och jämlik vård

En psykiatri med tillräckliga resurser

Meningsfull administration

Halland är så mycket mer än bara kust

Öka det kollektiva resandet

Meningsfull administration

Rösta på Vänsterpartiet