sida

Folkvalda

Folkvalda i  Region Halland

Vänsterpartiet i Halmstad har flera folkvalda personer på förtroendeuppdrag för region Halland. I tabellen nedan finns namn, kontaktuppgifter och uppdragen redovisade.

Representant från Vänsterpartiet Uppdrag
Agnes Hulthén
Tel: 0705-61 73 41

[email protected]

Gruppledare för regiongruppen
Ledamot i regionfullmäktige
Regionfullmäktiges valberedning, ersättare
Regionstyrelsen, ersättare
Camilla Tilljander
Tel: 0733-99 01 29

[email protected]

Ledamot i regionfullmäktige
Lena Ludvigsson
Tel: 0709-13 06 07

[email protected]

Ledamot i regionfullmäktige
Driftnämnden för Psykiatri, ersättare
Svetlana Svensson

[email protected]

Ledamot i regionfullmäktige
Åke Andersson

[email protected]

Förste ersättare i regionfullmäktige
Anita Gidén

[email protected]

Andre ersättare i regionfullmäktige
Daniel Nilsson Brodén

[email protected]

Tredje ersättare i regionfullmäktige
Charlott Zsoldos

[email protected]

Driftnämnden Hallands sjukhus, ersättare
Agneta Lindblom Hulthén 1:a gruppen för tryckfrihetsmål, ordinarie
Eva Hudin

[email protected]

Regionrevisor
Revisor i Västkuststiftelsen
Revisor i Nordenborgs, Sigrid och Adolf donationsfond
Anny Berglin Adjungerad till gruppen under hela eller delar av året, aktivism
Per Sjövall Nämndeman i Förvaltningsrätten i Göteborg
Kopiera länk