Per Sjövall

Per Sjövall är ersättare i Regionfullmäktige.

Per Sjövall