• Hem
  • Vår politik 201...
sida

Vår politik 2018-2022

Vår politik för mandatperioden 2018-2022

Arbetet med att ta fram politiken för nästa period 2022-2026 har rullat igång nu på våren 2021. Nytt regionprogram hoppas vi kunna ta i januari 2022 så att du som väljare har gott om tid att sätta dig in i vår politik och vilka frågor vi kommer att arbeta med under nästa mandatperiod. Tills dess fortsätter vi ända in i kaklet på våra nuvarande program.

Regionpolitiken

Vänsterpartiet tror på ett samhälle som är till för alla, inte bara för de rikaste. Vi vill att Halland ska vara ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart landsting som sätter invånarnas bästa i centrum. I vår regionpolitiska plattform presenterar vi vilken politik vi vill driva under nästa mandatperiod för att göra Region Halland till en bättre plats att leva i. Läs mer om vår regionpolitiska plattform här:

Regionpolitiska programmet

Vänsterpartiets nationella politik

På nationell nivå kommer vi under valrörelsen och nästa mandatperiod driva förslag för ett mer jämlikt Sverige, där skillnaden mellan de som har och de som inte har minskar. Vi vill driva på för en hållbar utveckling där vi hanterar dagens utmaningar utan att ta bort förutsättningarna för framtida generationer. I vår nationella valplattform finns våra huvudinriktningar för mandatperioden 2018-2022. Läs mer om vår nationella politik här:

Nationella valplattformen

Den lokala politiken

Även lokalt i Hallands sex kommuner driver vi lokala förslag som vi söker stöd av er väljare att driva igenom. Du hittar den lokala politiken på lokalföreningarnas hemsidor. Uppgifter om de lokala partiföreningarna hittar du här:

Lokalföreningarna

Kopiera länk