Att vilja

Du gillar kanske också...

1 svar

  1. Pierre Ringborg skriver:

    Nu är det så att V också sagt sig vilja få till stånd en rödgrön regering men vill inte ha en rödgrön plattform före valet. Det blir således styrkeförhållandet som då avgör partiernas inflytande.

    Tillkommer också den att man inte automatiskt får en rödgrön majoritet för att man samlar ihop stykorna före valet och tycker samma sak. Det prövades i förra valet och blev ett totalfiasko inte minst för de gamla arbetarpartierna.

    Det finns mycket intressant i den kritiken som framförs att S är mer opålitliga nu än tidigare. Det finns ju en kader inom S som skyr allt vad samarbete med V och MP heter.Dessa ska med automatik alltid stödja S eller underordna sig dem.

    Jag anser att både V och MP är för svaga att gå till val ensamma utan någon uppknytning i form av en allians. Möjligtvis får dessa partier och SD ta hand om de ”missnöjesröster” somges eller som i MP:s fall bli ett ”sosse light”-parti men för att nå framgång måste kompromisser göras FÖRE VALET också.