Meningsfull administration

Meningsfull administration

Byråkratin inom vården sväller. Allt färre vårdpersonal ska ta hand om allt fler patienter på allt kortare tid. Vårdpersonalen ägnar mycket av sin tid åt att administrera och rapportera, ofta i krångliga datasystem. Det leder till stress. Det leder också till en känsla av att inte vara betrodd, man känner sig övervakad. Den alltför stora dokumentationen tar tid och energi, tid som personalen hellre hade lagt på patienten. Vi måste återupprätta tilliten till professionen, att de kan avgöra vilka vårdinsatser patienten behöver och hur lång tid det ska ta. Personalen måste få påverka vilka data som ska samlas in. På så vis kan vi fokusera på de meningsfulla uppgifterna som kan användas till att göra vården bättre.

Kopiera länk