Rösta på Vänsterpartiet

Exempel på frågor vi arbetat med under den förra mandatperioden 2014-2018

 • Brukarinflytande och tillgänglighet till vårdplatser inom psykiatrin
 • Fri kollektivtrafik för asylsökande
 • Effektivare användning av skattemedel genom goda arbetsmetoder
 • Den goda arbetsplatsen, arbetsmiljö och kompetensutveckling
 • Minskade koldioxidutsläpp
 • Minskad mängd inhyrd personal

Exempel på frågor vi vill arbeta med under den kommande mandatperioden 2018-2022

 • Meningsfull verklig valfrihet inom vården
 • Vårdcentralen ska vara första linjens sjukvård för alla åldrar och alla åkommor
 • Utveckla digital vård i egen regi
 • Ökade resurser till psykiatrin och mer brukarinflytande
 • Införa ”peer support” (kamratstödjare inom psykiatrin)
 • Jämlik tillgång till smärtlindring
 • Bättre hushållning med energi och material
 • Försök med arbetstidsförkortning
 • Mer personalinflytande
 • Avgiftsfri kollektivtrafik för en grupp i taget
 • Ett bredare och mer tillgängligt kulturutbud
Kopiera länk