Halland är så mycket mer än bara kust

Halland är så mycket mer än bara kust

Halland växer så det knakar. Att det finns bostäder, service, utbildning, kultur, infrastruktur och kollektivtrafik i hela Halland är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta att växa. Hallands inland har en livskraftig grön näring som behöver arbetskraft, men då behöver förutsättningarna finnas på plats för att människor ska kunna leva, bo och arbeta där. Smarta långsiktiga investeringar i hela Halland ger ett hållbart samhälle med utrymme att växa. Det kan handla om utbyggt vägnät, fler vårdcentraler och matbutiker samt satsningar på kollektivtrafiken på landsbygden. En utbyggd kollektivtrafik på landsbygden möjliggör hållbara resemönster och en levande landsbygd. Vi verkar för att kollektivtrafiken ska bli avgiftsfri. Det är en långsiktig målsättning att helt avgiftsbefria kollektivresandet. Vi väljer att avgiftsbefria målgruppen ungdomar först för att påverka deras resemönster tidigt.

Kopiera länk