Ett jämlikt och rättvist Halland

Ett jämlikt och rättvist Halland

Vänsterpartiet vill utveckla Halland till en särskilt god plats att leva och verka i. Ett gott regionalt arbete kan lägga grunden till att invånarna genom livets alla skeden känner att de lever i en rättvis, öppen och kreativ del av världen – ett Halland för alla.

Halland har många goda förutsättningar att bli ett jämlikt och hållbart samhälle. Trots detta finns det stora ojämlikheter, exempelvis hur länge du lever baserat på var du bor, vilket kön du har, vilka dina föräldrar är och ifall du har någon psykisk eller fysisk funktionsvariation. Ett jämlikt samhälle är inte bara det etiskt rätta, i ett rättvist samhälle mår alla som bäst.

Demokrati är grundläggande

Beslut behöver vara förankrade och ha involverat så många parter som möjligt. På så sätt kan vi fatta bra och långsiktiga beslut som det finns stor motivation att genomföra. Vi ställer oss därför skeptiska till beslut som fattas i forum utan demokratisk insyn, där de berörda inte haft möjlighet att påverka själva beslutsprocessen. Vi förespråkar alltså personalinflytande, patientinflytande och medborgarinflytande för att få en fördjupad demokrati. Demokratin måste göras tillgänglig för alla invånare. Vi vill att alla ska känna till hur beslutsprocessen fungerar, vilka möten som är öppna för allmänheten och hur man kan göra sin röst hörd.

Kopiera länk